Kan de boom thuisbezorgd worden of weer opgehaald?

Zover gaat onze service niet. Heb je problemen met het vervoer, dan kun je (kosteloos) een van de bakfietsen of een kruiwagen van Griftsteede gebruiken. Maar de ervaring leert dat bomen prima achterop een fiets mee kunnen op de bagagedrager, of in een fietstas.