Geschiedenis

Stichting Kerstbomen Verhuur Utrecht bezorgt de stad de milieuvriendelijkste kerstbomen. Het begon bij de vier milieupunten: deze verhuurden meer dan tien jaar kerstbomen met kluit. Begin 2009 besluit de gemeente dat deze activiteit niet langer in het takenpakket van de Milieupunten thuishoort.

In Utrecht noordoost draagt de milieucoördinator het initiatief daarom over aan enthousiaste wijkbewoners. Wanneer alle milieupunten per 1 april 2010 worden opgeheven gaat het bewonersinitiatief op eigen kracht verder. Met behulp van een eenmalige bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente Utrecht en financiële ondersteuning van sponsors worden er ook in 2010 kerstbomen verhuurd.

Sindsdien werkt de Stichting Kerstbomen Verhuur Utrecht zonder subsidie. Met de financiële hulp van enkele sponsors en de inzet van vele vrijwilligers voorzien we de stad van de milieuvriendelijkste kerstbomen. De stichting maakt geen winst. We doen ons werk vanuit een duurzame kerstgedachte: de groenste kerstboom.