Algemene Voorwaarden & Retourbeleid

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van kerstbomen door de Stichting Kerstbomenverhuur Utrecht, nader aan te duiden met ‘de stichting’.

Artikel 2.

De koper kan alleen via de website een kerstboom bestellen.

Artikel 3.

Als de betaling voor de bestelling niet tijdig in het bezit is van de stichting, vervalt de bestelling. De betalingstermijn staat op de website www.huureenkerstboom.nu.

Artikel 4.

Eenmaal betaalde en bevestigde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 5.

Bomen moeten op de aangegeven dag, tijd en plaats door de koper zelf worden opgehaald. Er is geen recht op restitutie als de boom niet op de aangegeven tijd is opgehaald. Ook de borg wordt niet gerestitueerd.

Artikel 6.

Bomen moeten op de aangegeven dag, tijd en plaats worden ingeleverd. Indien dit niet gebeurt, valt de borg aan de stichting toe.

Artikel 7.

De stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de maat of kwaliteit van de boom.

Artikel 8.

De koper verplicht zich tot het goed verzorgen van de boom. De stichting verstrekt instructies hiervoor bij de uitgifte van de boom.

Artikel 9. Privacy

Persoonsgegevens worden door de stichting zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– persoonsgegevens nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij we daartoe in overeenstemming met de Wbp worden verplicht;
– het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden: het verlenen van de diensten en de afhandeling van de bestelling in de webshop;
– jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
– passende beveilingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Retourbeleid

We ontvangen de kerstboom graag retour! Daar gaat het huren van een kerstboom immers over. Een bestelling annuleren kan echter in principe niet; de kweker haalt het verkochte aantal bomen speciaal voor ons uit de grond. Alle bomen die wij bestellen moeten wij betalen. Is er toch onverhoopt iets misgegaan tijdens het bestellen, neem dan contact met ons op. Dan kijken we graag samen naar een passende oplossing.